MENSELIJK DURVEN ZIJN

Eén van de pijlers van Vermooooiers is het boek Door de bomen het bos zien van Jan Bommerez.

Ieder die aanvoelt dat er grote veranderingen in veel relaties en ondernemingen nodig zijn om te overleven, zal dit boek verslinden.

Net als Herman Wijffels die het boek inleidt.

Het boek in één zin: Durf echt hoofd en hart te verbinden, gun dat ook de mensen om je heen en je hele wereld wordt mooooier.

 

Hieronder een bloemlezing 'made by heart'

Er is geen grotere bron van wijsheid te vinden dan door het observeren van de natuur.

We trainen nu studenten voor banen die nog niet bestaan, om met nog niet ontdekte technologie problemen op te lossen waarvan we nu nog niet weten dat het problemen zullen zijn.

Het universum is niet een ding (de misvatting der misvattingen) maar een constant scheppingsproces via relaties. Alles wordt geboren uit relaties. Verleg je aandacht van dingen naar relaties. Het vergt een ecosysteem van relaties om een zaad te transformeren tot een plant.

Evolutie naar hogere staten gaat in de richting van meer complexiteit. Dat gebeurt gewoon, met of tegen onze zin.

In flow krijgen we toegang tot een superieure intelligentie die echter alleen bereikbaar is via het hart.

Gehelen kunnen fenomenen voortbrengen die niet produceerbaar zijn door de delen.

Mensen die er met hart en ziel bij zijn, geven niet alleen het beste van zichzelf: ze geven eerst en vooral zichzelf. Wat kun je meer vragen? Gaan mensen net voor vijf uur weg of precies op tijd? Dan weet je hoe laat het is voor je gemeenschap.

Dialoog is veel krachtiger dan engineering.  Ontdekken is beter dan voorschrijven. Feedback is beter dan voorspellen: elke ingreep in een complex systeem zal gevolgen hebben die je niet had kunnen bedenken.

 

Bohm stelde dat er een impliciete harmonische orde bestaat waarvan wij zintuiglijk zijn afgescheiden door de fragmentatie in ons denken. Alle problemen van disharmonie, conflict, frictie, entropie, energieverlies, ziekte enzovoort, zijn in Bohms optiek het gevolg van onze fragmentering, niet van de ware aard van het universum, die heelheid is.

Hoeveel meer kan je computer door aangesloten te zijn op het internet? Is dat een kwestie van tien procent of honderden procenten? Waarom zou dat anders zijn voor ons brein?  De capaciteit van het brein van een mens wordt niet bepaald door hetaantal breincellen, maar door het aantal actieve verbindingen, neurale paden genaamd.

Dee Hock heeft met Visa bewezen dat samenwerking en concurrentie perfect met elkaar kunnen samengaan: twintigduizend aangesloten financiële instellingen werken samen in een gigantisch netwerk met veertien miljoen handelaars en zeshonderd miljoen consumenten terwijl die banken en andere financiële instellingen elkaar ook ontmoeten als concurrenten in de markt.

Nederigheid is één van de voornaamste karakteristieken van leiders die over een periode van 15 jaar organisaties leidden die het vele malen beter deden dan de beurs.

Meer dan 99% van het bekende stralenspectrum is onzichtbaar. Wij bouwen de meeste van onze geloofsystemen op en fractie van 1%.

De essentie van alles wat we kunnen zien, is zelf onzichtbaar en niet in modellen te stoppen.

Wanneer we synchronisatie zien of horen, worden we op een dieper niveau geraakt: zoals bij mooie harmonische muziek of bij het zien van synchroon zwemmen of duiken, of bij een naadloos uitgevoerde prestatie van artiesten in het Cirque du Soleil. Synchronisatie brengt ons dichter bij de eenheid van ons wezen en bij de ene wereld van alle mogelijkheden: het pure potentieel waar alles uit voortkomt.

 

Co-leiders zijn mensen, zoals professionals, die genoeg bevrijd zijn om een creatieve rol te spelen in intelligente zelforganiserende systemen. Dergelijke mensen kunnen vele malen meer dan volgers. Iedereen dient in een intelligent systeem met de ogen van een leider te kunnen kijken en iedereen kan soms beter een situatie beoordelen dan een ander, zelfs dan zijn officiële manager.

Probeer dit eens uit:
Schep ruimte voor regelmatige open dialogen, maak het gesprek meer publiek dan privé.
Maak het op alle manieren gemakkelijker voor mensen om zich te uitenzonder angst.
Organiseer meer afdelingsoverstijgende bijeenkomsten (
Open Space is daar een goede formule voor en ook World Café).
Maak breed bespreekbaar wat er aan de hand is in de organisatie, ook als dat problematisch is.
Laat de hele organisatie deelnemen aan het strategievormende proces.
Laat mensen deelnemen in de risico’s en winsten van projecten.
Gebruik bij uitdagingen de intelligentie van de hele organisatie.
Laat mensen vaker zelf een team samenstellen rond een doel dat hen ter harte gaat. De passie in een dergelijk team maakt het meestal ruimschoots goed dat individueel talent niet geoptimaliseerd wordt. Mensen leren ook al snel om iemand buiten het team te raadplegen voor zaken die ze zelf niet in huis hebben.
Laat de geest werken in bezielde groepen en sta verbaasd ...

 

Het is onmogelijk om alleen de productiecapaciteit van mensen in dienst te nemen. Je neemt de hele mensen in dienst..

Dienende leiders krijgen zoveel meer van hun mensen gedaan dan heersende types. Je moet het meegemaakt hebben om het te geloven. Dienende leiders bouwen aan het ecosysteem. Ze proberen mensen niet te veranderen. Ze dienen in plaats daarvan de hogere principes, zoals heelheid.

Welke wind waait er door uw organisatie? Is er een neiging tot eenheid zoals in een open, levend systeem of is er een neiging tot entropie zoals in gesloten systemen?

De enige manier om de natuur te beheersen is door haar te gehoorzamen.” De enige manier voor een leider om leiding te geven aan levende systemen is bereid te zijn om een volger te zijn. Niet volger in de zin van ondergeschikte, maar in de zin van ‘je laten leiden door universele, transpersoonlijke principes’. Als je de principes van de natuur (het ‘geheel’) volgt, kun je niets verkeerd doen.

We ‘hebben’ relaties. Ware relatie kun je echter niet hebben. Je kunt alleen in relatie zijn. Het verschil is niet in woorden te vatten. In de wereld van de vormen en van de denkvormen zijn er verbindingen en verstrengelingen en samenvoegingen en connecties en verbanden en contracten, maar geen echte relatie. Relatie is van onze niet-vormelijke binnenwereld. Relatie is van het hart. Echte relatie is wat we ervaren wanneer we ons ego overstijgen en met open hart een ander ontmoeten in het hier-en-nu.

 

Het allervoornaamste in een organisatie is hoeveel creatieve energie beschikbaar is voor de realisatie van de doelen van de groep en de leden van de groep. Met voldoende energie en focus kunnen bergen worden verzet. Wat bepaalt echter of de acties van een groep gesynchroniseerd zijn rond één gemeenschappelijke visie en hoeveel energie er in de groep is voor die visie cq verspild wordt door frictie en gebrek aan afstemming?

Wanneer het integrerende hart (bewustzijn) het verstand leidt, ontstaat een hele nieuwe orde, een natuurlijke spontane orde.

Overal waar bewustzijn toeneemt, vallen allerlei fricties en problemen gewoon weg. Bewustzijn is het universele ‘oplosmiddel’. Dat is zoveel effectiever dan strategieën te blijven zoeken om problemen beter op te lossen. Bewustzijn is wat zelforganiserende processen mogelijk maakt.

 

 

Vermooooiers is also known as Vermooiers or Vermoooiers 😉

support@vermooooiers.nl

(085) 06 07 08 9