Trainer Gastvrijheid & PersoneelbeleidMaakt uw gasten blij
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Gastvrijheid - Luisteren - Trainen - Coachen
Rightstyle

Is alles naar uw wens?

Hoe wilt u dat uw medewerkers reageren op deze situatie? We weten allemaal dat een kwalitatief goed product en een prettige omgeving belangrijk zijn. Beide natuurlijk passend binnen het bedrijfsconcept. Maar we weten ook dat attent en gastvrij gedrag het hoogst scoort de gast wérkelijk gunstig te stemmen. Het gaat erom, om bij uw medewerkers eigenaarschap te creëren voor hun eigen houding en gedrag. Door hen te trainen wordt de interactie optimaal om de gast dat geweldige belevingsmoment mee te geven en ze tot ambassadeur van uw organisatie te maken.

“Het belevingsmoment is dé kans waarop de gast ontvankelijk is voor een ervaring die de verwachting overtreft”.

Ik zie de ervaring van de gast tijdens het bezoek aan uw bedrijf als één belevingsmoment. Gedurende het gehele service-verloop, van ontvangst tot en met het vertrek liggen er volop kansen de verwachting van de gast te overtreffen. Samen met uw medewerkers breng ik deze momenten in kaart, leg de juiste accenten en zorg voor een optimale focus dit elke dag weer in praktijk te brengen.

De oplossing

De oplossing voor u ziet hem hierin dat uw medewerkers écht gaan luisteren naar de gast. Zij leren de juiste vragen te stellen om maximaal in te kunnen spelen op hun wensen. Dit bevordert het pro-actief handelen, wat zorgt voor een authentiek en persoonlijk contact. Hierdoor ontstaat er een oprechte betrokkenheid, met als gevolg een wederzijdse langdurige loyaliteit. Uw gasten worden blij. De leidinggevenden neem ik als eerste mee in het proces. Zij hebben een sleutelrol in het al of niet boeken van succes. De instrumenten die ik hiervoor inzet zijn training, coaching en ondersteuning in het ontwikkelen van hedendaags millennial-proof personeelsbeleid.

Rightstyle leert medewerkers luisteren

Rightstyle leert medewerkers luisteren naar gasten en vraagt van leidinggevenden te luisteren naar hun medewerkers. Uiteindelijk staan zij het meest op de werkvloer en in direct contact met de gast. Oh ja . . . er zijn mensen die denken dat luisteren alles te maken heeft met oren, echter . . . horen doe je met je oren, luisteren doe je met je hart!  luisteren is ook iets anders dan ‘even wachten om zelf na te denken wat je straks gaat zeggen’. De focus moet op dat moment juist op die ander liggen! Pas dan kunnen we de behoefte inschatten en wérkelijk inspelen op wensen. Het gaat veelal niet om het product zelf, maar om een hoger doel en de toegevoegde waarde die we als persoon daaraan geven.

Positieve uitwerking op de werkvloer

Een prettige bijkomstigheid is dat – wanneer de gast echt centraal komt te staan – werknemers elkaar onderling eerder aanspreken op houding en gedrag. Zo ontstaat een lerende organisatie met betere gastbeoordelingen, prettiger werksfeer en minder verzuim. Dit resulteert uiteindelijk in hogere bedrijfsresultaten.

Uw gastheer, Frans Heerink

Met ruim dertig jaar ervaring in de hospitality als gastheer, leidinggevende, ondernemer en HR-manager kan ik me binnen vrijwel alle afdelingen in uw organisatie inleven. Met gastheerschap en personeelsbeleid als specialiteit. Ik werk altijd in de context van de totale organisatie en een gezonde exploitatie. Van de bruto-omzet tot en met het netto-rendement.

Branches

Vanuit mijn werkervaring en expertise train ik veelal medewerkers en leidinggevenden binnen de Horeca, Catering en Recreatie. Maar ook in andere branches ben ik wel degelijk actief. Telkens met de Horeca als metafoor; Mijn ervaring is dat medewerkers zich hierin perfect herkennen en gemakkelijk de vertaling naar de eigen werksituatie maken. Of je nu spreekt over gasten, klanten, cliënten, patiënten, studenten of burgers; Iedereenwil toch graag goed geholpen worden? vanuit oprechte betrokkenheid, met een glimlach en de nodige professionaliteit.

Vrijblijvend in gesprek

Vul uw gegevens in en ik neem spoedig contact met u op om een afspraak te kunnen maken.

frans@rightstyle.nl
(0529) 455667
7731 MH