projectmanager/adviseur/onderzoekerVoor projectmanagement, procesbeschrijving en beleidsondersteuning
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Projectmanagement - Beleidsondersteuning - Procesbeschrijving
Hanneke Soeting Projecten

Hanneke Soeting ProjectenAdviesbureau voor projectmanagement
organisatie van bedrijfsprocessen en beleidsondersteuning

Hanneke Soeting Projecten levert ondersteuning op het gebied van projectmanagement, productontwikkeling en productvernieuwing. Zij ondersteunt organisaties o.a. bij vraagstukken op het gebied van:

 • Organisatie van bedrijfsprocessen
 • Verbetering van kwaliteit
 • Verbetering van efficiency

Hanneke Soeting heeft sinds 2004 een bedrijf dat zich richt op projectmanagement, organisatie van bedrijfsprocessen en beleidsondersteuning. Ik word vooral blij als ik kan bijdragen aan het implementeren van innovatieve toepassingen op het raakvlak van mensen en techniek. De afgelopen jaren heb ik als projectleider complexe veranderingsprocessen begeleid bij verschillende organisaties.

PROJECTMANAGEMENT

Projectmatig werken wordt ingezet voor bijvoorbeeld:

 • productontwikkeling
 • implementatie van nieuwe werkwijzen
 • vernieuwing van de bestaande werkwijze
 • certificering

Wanneer kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement intern ontbreekt, speel ik graag een rol als extern projectmanager. Voor het slagen van projecten is meer nodig dan een strakke sturing, planning en budgetbewaking. Het succes van een project wordt bepaald door de energie, betrokkenheid en creativiteit die uw medewerkers erin steken zodat zij met elkaar tot verbinding en resultaat komen. In veel organisaties is het starten van projecten geen probleem, het afmaken blijkt een veel lastigere klus te zijn. Ik help graag om het project helemaal af te maken en het resultaat in te bedden in de organisatie.

BELEIDSONDERSTEUNING

Wanneer u een aantal veranderingen wilt doorvoeren in uw organisatie is het prettig eerst eens met een frisse blik tegen het beleid aan te (laten) kijken.

Externe beleidsondersteuning is zinvol voor:

 • het inrichten van kwaliteitsprocessen
 • het schrijven van een handboek/protocollen
 • de verbetering van de efficiency van uw organisatie

VERANDERING IN BEDRIJFSPROCESSEN

Het doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen vraagt de inzet van alle medewerkers. Wanneer u volgens vaste protocollen wilt gaan werken, zal iedereen zich de nieuwe werkwijze eigen moeten maken.

Externe ondersteuning kan hulp bieden bij:

 • de projectmatige aanpak van het invoeren van veranderde procedures
 • het verbeteren van de logistieke processen in uw organisatie
 • het coachen van medewerkers bij protocollair werken
 • de evaluatie en bijstelling van de nieuwe werkwijze