Procesbegeleider, initiatiefnemer, initiator, inspirator bij In verbinding staanRebalancing - Coaching - Permacultuur - Intervisie
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Als we meer verbinding ervaren met ons zelf, ons mens zijn, dan ervaren we meer wie we werkelijk zijn, met wat we willen en wat we kunnen. Verbonden is onze natuurlijke aard; voelen we ons verbonden dan bestaat er ook een intenser, vreedzamer en liefdevoller contact met anderen en de omgeving.

Leven in verbinding met hoofd, hart en essentie

Door te bewegen 'van denken naar voelen naar zijn' gaan we we ons blijer, autonomer, authentieker, vitaler en creatiever voelen.

Mijn dienstenaanbod in procesbegleiding is breed en is zowel individueel als in een groep of team. De basis  gaat over natuurlijkheid, want de natuur dat zijn wij. Mogen zijn wie je bent en leven vanuit natuurlijkheid, natuurlijk organiseren, natuurlijk leiderschap, natuurlijk verbinden. De inspiratie en basis van mijn levenshouding en dus ook de houding in mijn diensten vindt zijn oorsprong in Rebalancing lichaamswerk en bewustzijn en Permacultuur.

Mensen zijn de belangrijkste dragers van innovatie

Ieder van ons bezit uniek menselijk kapitaal en we willen het allemaal van nature delen met de wereld. Delen zit in ons, net als creëren, wij zijn deel van het geheel. Het is belangrijk voor een gevoel van geluk en welzijn dat je creatieve vermogen, je creatiekracht, door je heen kan gaan en zodoende beschikbaar is voor jezelf, je omgeving en de wereld. Zo wordt jouw uniek menselijk kapitaal, sociaal maatschappelijk kapitaal.

Sta jij in verbinding met je potentieel?

Het is mijn passie te laten ervaren en door te geven wat de effecten zijn van lichaamsbewustzijn, echte aandacht en aanwezig zijn (Presence). In mijn diensten, waarbij ik altijd het lichaam betrek, ervaar je meer ontspanning en vindt ontwikkeling plaats naar verbinding met je potentieel. Er ontstaat ruimte, harmonie, meer aanwezigheid en verbinding met je eigen wiijsheid, leer- en draagkracht. Je ervaart verbinding met je hart en je essentie. Vanuit deze harmonieuze en natuurlijke staat manifesteer je, handel je en draag je bij in een wereld en economie van betekenis.

Verbinding met jezelf staat voorop, daar begint het en daar ontstaat het. Vanuit verbinding met jezelf gaat (persoonlijke) ontwikkeling, creatie en innovatie met zoveel meer gemak en ontspanning! Onbekommerd jezelf zijn... dat is ons verlangen.

Waar kan ik mee helpen?

Alles is relatie en in het relateren kunnen we leren. Mijn inzet is gericht op de bevordering van duurzame, inspirerende en bezielde relaties: in eerste plaats met jezelf en van daaruit van nature met je omgeving.

Verbonden: Bezield en belichaamd

Ik focus de aandacht op verbinding en verbondenheid ervaren, met jezelf, je leven en je werk en je omgeving, indien van toepassing met je organisatie en/of je team. Ons welzijn groeit als we meer verbinding evaren, individueel en samen. En als we meer verbinding ervaren en ons welzijn toeneemt, in gezondheid en vitaliteit en ook in termen van geluk en zingeving, ervaren we van nature meer autonomie en authenticiteit. Eigen kracht, vertrouwen en eigen regie nemen toe. Duurzame ontwikkeling en ook maatschappelijke onderwerpen en behoeften als zelfredzaamheid zijn dan natuurlijke gevolgen en authentieke eigenschappen, net als van nature (willen) participeren, deelnemen en bijdragen.  

In verbinding met hoofd, hart en essentie
dragen we van nature,
bezield en belichaamd,
bij aan een wereld en economie van betekenis.

In een harnomieuze verbinding met hoofd, hart en essentie, ben je minder afgeleid door het denken (de mind). Je ervaart meer en een intenser geluk, vertrouwen en overvloed. Je voelt je verbonden met je unieke potentieel waarmee je vanuit mededogen voor jezelf, de aarde, het milieu en anderen bijdraagt. 

Procesbegeleiding

Van begeleiding, coaching in persoonlijke ontwikeling, sessies en trajecten met Rebalancing tot innovatief idee, aanjagen, initiëren en verbinden;
Van coaching on the job tot training en bijscholing en super- en intervisie, individueel en samen;
Van lesprogramma en teambegeleiding tot (project)management door dienend leiderschap.

Met mijn diensten sluit ik aan op vragen en behoeften die spelen in het moment in je leven, werk en omgeving. Wat betekent de huidige tijd voor jou persoonlijk en/of voor jouw project of organisatie? Waar wil je naar toe, wat belemmert jou en wat geeft energie? Waar en hoe reik je uit en waar en hoe trek je je terug? Wat zijn je behoeften en verlangens?

Ik zie er naar uit om samen af te stemmen wat er concreet nodig is om tot bewustwording, gewenste resultaten, balans, meer welzijn, kwaliteit van leven, verbinding, duurzame relaties, innovatie, groei en ontwikkeling te komen. Ik werk op afspraak en ook op bais van maatwerk waarbij we bijvoorbeeld na een intake of kennismaking samen een traject, training, procesbegeleiding voor je team of coaching on the job, lezing of workshop overeenkomen, op basis van een offerte.

Links in het menu vind je meer over mijn aanbod in diensten.

De huidige tijd en transitie

We leven in een hectische tijd waarin we te maken hebben met veel verandering. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid, zegt: 'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.'

De huidge tijd vraagt ons om te reflecteren op waarden als geld, geluk, welvaart en welzijn. Maar ook op de systeemwereld en hoe we met elkaar omgaan. We zien een toename van diagnoses, stress- en pijnklachten, ziektes, burnouts en werkloosheid, zorgen in de zorg, en in het onderwijs vallen steeds meer leerkrachten uit, veel kinderen kunnen niet meer mee komen, de groep thuiszitters groeit. 

Stilstaan is vooruitgang
De tijd dwingt ons, soms letterlijk, meer stil te staan. Stilstaan bij:
Wie ben ik, wie zijn wij? Wat kan ik, wat kunnen wij? En wat wil ik en wat willen wij? 
We horen, lezen én voelen het: een meer natuurlijke, duurzame, mensgerichte benadering en sociale samenleving en economie is wenselijk en nodig. Dat vraagt om herinnering e/o behoud van eigen regie!

We maken een transitie door in sociale, duurzame en circuaire vernieuwing. In de kanteling naar een nieuw tijdperk kunnen we meer bewustzijn creëren op de thema's van nu. De groei in bewustzijn zal ons persoonlijk en samen, organisch doen omwentelen naar een nieuw tijdperk.

Wie ben ik, wat kan en doe ik zoal?

Ik werk samen met mensen in de particuliere sector en met organisaties binnen overheden, de sectoren onderwijs, zorg en welzijn, coaching en therapie en het mbk. Of het nu gaat om begeleiden, managen, zorgen, verkopen, coachen of les geven: menszijn staat altijd voorop en centraal. Immers voordat je handelt; eerst ben je mens! Een mens met een lichaam; zonder lichaam waren we niet eens hier op aarde, kunnen we niet leven, dan kunnen we er beter ook maar 'in' zijn, ons er verbonden mee voelen. Mijn eigen menszijn is mijn instrument. Ik werk graag samen, gelijkwaardig, van mens tot mens. Lees meer...

Kom met me in gesprek

Voor meer informatie kun je contact met me opnemen of het onderstaande contactformulier invullen.