Verandering & ontwikkeling consultantVan weerstand naar passie en flow
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Purpose - Talent - communicatie - Teamprestatie
Archepeople

Organisatieverandering door aandacht voor de mens

Wij meten de innovatie- en veranderkracht van uw organisatie

Behoud goede werknemers door de beleving centraal te stellen

Creëer een positieve werksfeer

Herken jij je in het volgende?

 • Je wilt werken aan het behouden van goede werknemers
 • Je wilt werknemers aantrekken die bij jouw organisatie passen
 • Je wilt dat werknemers bevlogen zijn en plezier hebben in hun werk
 • Je wilt boven de concurentie uitstijgen door de klant én de werknemer centraal te stellen

Lees dan meer over het resultaat van onze aanpak.

Employee experience

Het gevoel dat jouw medewerkers hebben wanneer ze uit bed stappen en naar hun werk gaan, is voor het succes van jouw bedrijf van groot belang. Je kunt je vast voorstellen dat wanneer de beleving van een werknemer positief is, dit een positief effect heeft op de kwaliteit van het werk en de sfeer in het team. Uit onderzoek blijkt dat werknemers, naast hun loon, de werksfeer enorm belangrijk vinden. Om een positieve sfeer te bereiken is het nodig om je te verdiepen in de beleving van jouw medewerkers.

Wij zien vaak dat het best ingewikkeld kan zijn om tijd te maken voor de beleving van je werknemers. Daarbij is het vaak een uitdaging om in een korte tijd verdieping aan te brengen in een gesprek. Medewerkers laten niet altijd het achterste van hun tong zien, vooral wanneer er iets niet lekker gaat. Voor een werknemer kan het best lastig zijn om tegen ‘de baas’ te zeggen wat hij vindt. Vooral wanneer er gevoelens als irritatie en teleurstelling spelen. Deze gevoelens zijn echter wel van belang bij het creëren van een goede werksfeer. Je kunt er namelijk van groeien.

Het is voor onze coaches gemakkelijker om de beleving van de medewerker naar boven te halen. Wij maken zonder oordeel de gevoelens bespreekbaar en zien de kansen in de irritaties, teleurstellingen en in het plezier. Wij ontzorgen en creëren verbinding en openheid. Wij zetten mensen in beweging waardoor medewerkers zich weer uitgedaagd voelen en positiviteit uitstralen naar elkaar en naar de klant.

Purpose & gedragsverandering

Zin hebben in je werk en het gevoel hebben dat je van betekenis bent en waarde toevoegt, daar gaat het om wanneer je duurzaam wilt groeien. McKinsey heeft met het 7S model lange tijd geleden al aangetoond dat bedrijven die hun waarden centraal zetten, succesvoller zijn dan hun concurrenten. Waarden waar je als mens en als organisatie naar wilt leven, waarden die betekenis geven, een goed gevoel geven en waarde toevoegen. Deze waarden zijn zowel belangrijk voor de betrokkenheid van werknemers als voor de identiteit van de organisatie. Wanneer purpose een onderdeel is geworden van het DNA van de organisatie dan vindt gedragsverandering gemakkelijker plaats. Het is niet voldoende alleen te pretenderen dat je bijvoorbeeld ‘vernieuwend’ bent. Je moet deze waarde voeden en doorleven om het, op de lange termijn, waar te kunnen maken.

Purpose vormt dus het fundament van een positieve bedrijfscultuur en geeft houvast en richting aan gewenst gedrag en een goede samenwerking. Wij helpen organisaties om in vertrouwen met elkaar te werken aan waarden die belangrijk zijn voor het verbeteren van de werksfeer, de klantrelaties en de omzet.

 

Zet medewerkers in beweging door hun talenten aan te spreken

Zet in op ongezien potentieel

Herken jij je in het volgende?

 • Je wilt je werknemers in beweging krijgen, mee laten denken en inspireren.
 • Je vindt het belangrijk dat werknemers zich blijvend ontwikkelen.
 • Je wilt goede mensen behouden en de juiste mensen aantrekken.
 • Medewerkers vragen om aandacht en je wilt dit op een effectieve manier inrichten en minder brandjes hoeven blussen.

Talentmanagement: Output en rol

Talentvol zijn betekent dat die medewerker net een stap extra zet dan wat er van hem of haar wordt verwacht. Vaak verbinden wij talent meer aan de rol die een medewerkers oppakt naast de output die hij of zij levert. Daarom kijken wij niet alleen naar de gewenste output maar ook naar de manier waarop de medewerker dit doet. Zit een medewerker in een rol die bij zijn of haar karakter past, dan zal het talent gemakkelijker benut kunnen worden. Dat betekent dat het karakter van de medewerker in beeld moet komen.

Talentontwikkeling

Met een ArcheYou assessment krijg je inzicht in de (nog onbenutte) talenten van medewerkers. Hierdoor krijgt jouw organisatie de mogelijkheid om gericht te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Je investeert in wat bij de medewerker past, stimuleert en verankert de natuurlijke talenten en kwaliteiten. Op die manier wordt de waarde van de medewerker vergroot door de talenten en kwaliteiten maximaal te benutten en kunnen kosten worden bespaard.

 • Wij brengen in beeld welke natuurlijke talenten en kwaliteiten bij medewerkers passen
 • Wij brengen in beeld welke mogelijke ontwikkelpunten er zijn
 • Wij brengen de persoonlijke investering van de medewerker (tijd en energie) en de investering van de organisatie in talentontwikkeling bij elkaar
 • Wij brengen de stressfactoren en valkuilen in beeld van aangeleerd gedrag dat niet werkelijk past bij de medewerker

Dit in beeld brengen van het karakter van de medewerker doen wij op een unieke en snelle manier. Een ArcheYou assessment is binnen 10 minuten te maken.

Zelfbeeld

Het beeld dat de medewerker van zichzelf heeft over waar hij goed in is of slecht, dat is zijn zelfbeeld. Verschillende factoren hebben invloed op je zelfbeeld zoals je omgeving, je cultuur maar ook je karakter en temperament. Het kan heel goed zijn dat je denkt dat iets bij je past omdat je er goed in bent geworden of omdat anderen dit in je hebben gestimuleerd vanuit hun verwachtingen. Toch komen veel medewerkers op een gegeven moment voor de vraag te staan. ‘Is dit wat ik wil, past dit bij mij?’ Op dat moment kun je het potentieel aanspreken van je medewerker en nieuwe competenties gaan ontwikkelen.

 

Effectievere communicatie

Beïnvloed elkaar met bewuste nonverbale uitstraling

Herken je je in het volgende?

 • Je wilt een positieve organisatie cultuur waarin werknemers ideeën delen en hun mening geven
 • Je wilt een open sfeer in de teams waarin men elkaar aanspreekt op een effectieve manier
 • Je wilt dat werknemers oog hebben voor de klant en een goed gesprek kunnen voeren
 • Je wilt dat werknemers communicatieproblemen kunnen voorkomen of zelf op kunnen lossen

Lees dan meer over het resultaat van onze aanpak.

Positieve cultuur

Communicatie bestaat voor het grootste gedeelte uit nonverbale signalen. Wanneer je leert waar je op kunt letten tijdens de interactie, kun je de sfeer bewuster beïnvloeden. De emoties die ontstaan tijdens de communicatie, bijvoorbeeld plezier of irritatie, hebben een belangrijke invloed op de organisatiecultuur. Emoties zijn namelijk besmettelijk. Wij zien vaak dat één of enkele medewerkers het team kunnen belemmeren om stappen te nemen. Er ontstaat weerstand, men zet de hakken in het zand of gaat klagen. Soms worden er dubbele boodschappen gegeven, de directie zegt het één maar doet (onbewust) het ander, waardoor medewerkers gedemotiveerd raken. Helderheid in de communicatie levert in een korte tijd veel op. Wij maken problemen en dilemma’s op een goede manier bespreekbaar zodat ze niet onderhuids doorsudderen maar opgelost worden.

ArchePeople weet een vertrouwde sfeer te creëren in het team. Wim Beelen – Senior Advisor Deloitte

Spreek je uit

Communicatie is ook een essentieel onderdeel bij de ontwikkeling van werknemers. Als werknemer weet je pas wanneer iets beter kunt doen, wanneer iemand daarover iets gezegd heeft. Wanneer dit op een inspirerende en uitnodigende manier gebeurd dan is men eerder bereid er iets van te leren. Oprecht luisteren levert ook ontzettende veel op. Het geeft de medewerker het gevoel dat hij of zij waardevol is. Onderzoek toont aan dat effectieve communicatie medewerkers productiever, loyaler en creatiever maakt.

 1. Veiligheid is een basis gevoel dat nodig is voor effectieve communicatie.
 2. Feedback is nodig om te kunnen blijven leren en groeien.
 3. Geef medewerkers aandacht en zij komen met ideeën voor het verbeteren van de kwaliteit, de samenwerking of het proces

 

 

Universeel leiderschap

Optimaliseer de samenwerking

 

Herken je je in het volgende?

 • je vindt het lastig om de balans te bepalen tussen aansturing en zelfsturing
 • je voelt je verantwoordelijk voor zowel het werkplezier van de medewerker als het resultaat en kwaliteit van het werk

 

Leiderschap

Je begeeft je als leidinggevende vaak op het snijvlak van afstand en nabijheid.

Je hebt een eigen voorkeur van leiding geven. De werknemer heeft echter ook een voorkeur hoe hij of zijn benaderd wil worden. Daarbij is het ook nog eens belangrijk om rekening te houden met de taakvolwassenheid van een werknemer. Je vraagt je wellicht voortdurend af: ‘Wat is er nodig om goed werk af te leveren, hoe hou ik de werknemer gemotiveerd en hoe zorg ik goed voor mezelf?’

Ik heb inzicht gekregen hoe mijn team over zaken denken en hoe ze dingen ervaren.

Zelfsturing

Het aansturen van de organisatie, van de teams tot de individuele medewerker, moet op velerlei gebied kloppen. De klant moet in beeld zijn, men moet oog hebben voor het aanbod van de dienst of het product, de interne bedrijfsvoering en natuurlijk de resultaten. Deze zijn echter voortdurend in ontwikkeling en vragen allemaal om aandacht.

Medewerkers die zich bewust zijn van hun persoonlijke invloed en aandeel in de organisatie, zullen meer geneigd zijn initiatief te nemen en verantwoordelijkheid op te pakken. Een gevoel van eigenaarschap vergroot de medewerkersbetrokkenheid en de kwaliteit van het werk. De structuur van de organisatie, de mate van hiërarchie en coöperatie, heeft hier invloed op. Het is van belang dat dit helder is, zowel in het leiderschap als voor de medewerkers.

Ik weet waarin ik initiatief kan nemen en wat ik over kan laten aan mijn leidinggevende.

Teamwork

Bij leiderschap hoort een goed team. Mensen die je een spiegel voorhouden en die over verschillende kwaliteiten beschikken waardoor je elkaar aan kunt vullen. Een goed geolied managementteam doet de organisatie in waarde stijgen. Dat betekent dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat men open kan zijn bij elkaar. De neuzen moeten dezelfde kant op staan als het gaat om het streven naar resultaat en de mate van energie die men daar in stopt. Wij helpen managementteams en ondernemers stil te staan bij de bedrijfvoering en bewust stappen te nemen in het verbeteren van het resultaat.