Consultant, inkoopfilosoof en schrijver“Hold the vision, trust the process”
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Inkoop - contractmanagement - schrijven - coachen - trainen
Opaal advies, training & coaching

INKOPEN MET IMPACT

Een businessgedreven inkoop – die bedrijfsdoelen koppelt aan het organiseren van de inkoopfunctie en aan het uitvoeren van inkooptrajecten – is een belangrijke voorwaarde om te komen tot waardegedreven inkoop.

Opaal wil naast output én outcome ook impact leveren binnen de context van de organisatie. Hierbij staat de waardepropositie van de gebruiker en/of eindklant centraal. Dit vormt de basis voor visie- en strategieontwikkeling van inkoopvraagstukken.

Opaal biedt Inkoop aan op basis van project- en interim management.

Wilt u weten wat Opaal voor uw inkooporganisatie kan betekenen?

 

EFFECTIEF EN EFFICIËNT CONTRACTMANAGEMENT

Als de omvang, het belang en de beheersing van de inkoopstromen toenemen, worden organisaties zich sterker bewust van de noodzaak om de inkoopcontracten te beheren en te managen en deze te sturen op inhoud en leveranciersrelatie.

Op basis van leveranciersdifferentiatie kunnen leveranciersrelaties zodanig worden ingericht dat er een effectief en efficiënt cont(r)actmanagementproces kan plaatsvinden met de juiste aandacht op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

INTEGRATIE TUSSEN HARD EN ZACHT

De inrichting van cont(r)actmanagement is een organisatievraagstuk. Het vraagt om een heldere visie en duidelijke doelstelling(en) over de samenwerking met leveranciers, in samenhang met de organisatievisie en doelstelling(en).

Al deze inrichtingselementen behoren bij de technische, ‘harde’ kant van cont(r)actmanagement. Deze inrichting is leidend en komt eerst.

Hieruit volgt welke kennis en vaardigheden gewenst zijn en welke type cont(r)actmanagers hierbij het beste passen. De integratie van de ‘softe’, relationele kant is hierbij absoluut onmisbaar!

 

MEER REGIE OP JE CONT(R)ACTEN

Het ontwikkelen van kennis betekent niet automatisch dat je ook de vaardigheid hebt ontwikkeld om iets toe te passen. In tijden van voortdurende verandering is juist het toepassen van een nieuwe vaardigheid het change moment.

REALDRIVES®

Tijdens de training staat inzicht in je persoonlijkheidsprofiel in relatie tot de kennis en de huidige context centraal. Door oefenen en coaching wordt de basis gelegd voor de nieuwe vaardigheid. Hierbij maakt de trainer/coach gebruik van RealDrives®.

Opaal ontwikkelde voor opdrachtgevers de driedaagse training Meer regie op je cont(r)acten. De trainingsdagen zien er als volgt uit:

Dag 1

Je leert aan de hand van de RealDrives®-methode de taal van je leveranciers, collega of manager te verstaan en te spreken. Hierdoor kom je beter in contact met je gesprekspartner.

Dag 2

Dagdeel 1: We definiëren de ‘vraag achter de vraag’ op inhoud-, proces-, interactie- en emotieniveau – zonder te denken in oplossingen. Zo leer je als inkoper of contractmanager de kern van een vraagstuk te doorgronden.

Dagdeel 2: We ontwikkelen risicobewustzijn en leren risico’s te managen.

Dag 3

Dagdeel 1: Je leert prestaties en processen te managen op basis van controleren, rapporteren en vertrouwen.

Dagdeel 2: Je leert processen te managen door op tijd los te laten en de juiste interventies te plegen.

Wilt u weten wat de training ‘Meer regie op je cont(r)acten’ voor u kan betekenen? Mail of bel voor meer informatie!

 

RAAK GEÏNSPIREERD!

Aan de hand van actuele thema’s en casuïstiek organiseert Opaal discussie- en inspiratiebijeenkomsten die een link hebben met de ontwikkeling van het vak van inkoop en contractmanagement.

Deze bijeenkomsten kenmerken zich door een ongedwongen sfeer in een kleine setting. Een netwerkmoment met een richtinggevend onderwerp. Omdat het vak ons bezighoudt…

Wilt u weten hoe Opaal voor u een inspiratiebijeenkomst kan organiseren?

 

EEN WAARDEVOL GESPREK

Hoe kom je tot een betekenisvol leven? Dat is de essentie van een waardevol gesprek met mij. Samen gaan we op zoek naar wat jou drijft, wat je waarde is en hoe dit zich als een rode draad door je leven heen weeft. Hoe dit inzichten geeft en wat je er mogelijk mee kunt.

De setting is ontspannen. Geen vragenlijsten, geen testjes. Gewoon een gesprek tussen jou en mij, gezellig bij Koozie, van der Takstraat 51 in Rotterdam (Noordereiland). De lengte varieert meestal, van één tot twee uur maximaal. Na het gesprek ontvang je van mij een schriftelijk verhaal waarin jouw woorden zijn verweven tot een ‘storytelling’ die je kunt lezen en herlezen. Jouw ervaringen vastgelegd in een betekenisvolle verhaallijn, om de wereld en jezelf beter te begrijpen. Waarin jouw waarde centraal staat.

 
  • Jellie weet door haar openheid, haar echte interesse, haar helderheid te luisteren naar wat je te vertellen hebt. Ze geeft je de tijd om te voelen en ze kan je in stilte laten zijn, zodat je bij je antwoorden komt. Koozie, waar ons gesprek plaatsvond, is een plek waar ik me gelijk thuis voelde en waar een gemoedelijke sfeer hangt. Het verslag dat ik kreeg vond ik zo boeiend om te lezen. En ik heb het echt tot me door moeten laten dringen dat het over mij ging. Verrassend, boeiend, en uniek zijn de woorden die mijn essentie en mijn waarde vertellen. Jellie weet als geen ander je daar te brengen waar je mag zijn. En in een waardevol gesprek met haar gebeurt dit ‘gewoon’. Toen we het er laatst nog over hadden, vatte ik het als volgt samen: een waardevol gesprek met jou is een waardevol gesprek met mezelf!

    Marja SasCoach & Therapeut / Fotograaf & Storyteller
+31611109156
Nijverheidstraat, 184
3071 gk