Consultant
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Johan Ledeboer

Alleen ga je snel, samen kom je verder

Voor elke organisatie is goed samenwerken de sleutel tot succes. Iedere medewerker draagt maximaal bij aan het gemeenschappelijke doel. Synergie, leidt tot resultaat. Het ligt voor de hand, maar de praktijk wijst anders uit.

Een situatie: “Een onduidelijke, niet begrepen, strategie vertroebelt doel en richting. Is doel en richting onduidelijk, dan wordt alles belangrijk. Verschil tussen urgent en belangrijk is moeilijk. De medewerkers pakken alles op, zonder duidelijke prioriteit. Gevolg is veel en vaak onnodig overleg, dit leidt tot conflicten, escalatie en achteraf bijsturen. Middelen ondersteunen de werkzaamheden onvoldoende, het zijn de bekende obstakels in de organisatie. Het is het zand in de raderen die samenwerking frustreert. Medewerkers kunnen onvoldoende hun talenten inzetten. Onrust en onvrede zijn het gevolg. Doel wordt niet gerealiseerd.” Herkenbaar?  

Voor goed samenwerken is doel en richting essentieel. Maken van keuzes is daardoor mogelijk. Strategie is te vertalen naar acties. Medewerkers kunnen zelf de juiste keuzes maken. Verschil tussen urgent en belangrijk is eenvoudig. Communicatie en samenwerking is effectief. Talenten worden benut. Medewerkers besteden tijd aan waardevolle activiteiten. Resultaten worden behaald. Synergie in de praktijk.

 

Korte termijn versus lange termijn

Flexibiliteit en onzekerheid

Door de huidige economisch omstandigheden worstelen organisaties en medewerkers regelmatig met uitvoeringsvraagstukken. De omgeving verandert continue. Klanten zijn veeleisend en vragen flexibiliteit. Onderscheidend vermogen stelt hoge eisen aan kwaliteit van dienstverlening. De agenda is vol en het resultaat is niet bevredigend.

Uitdaging voor organisaties

Inspelen op deze vraagstukken vereist een gestroomlijnde organisatie. Een organisatie die haar doelen kent, kan vertalen naar prioriteiten, beschikt over een uitvoeringsdiscipline met de juiste medewerkers op de juist plek. Niet alle organisaties hebben dit op orde, dit komt o.a. door :

  1. onbalans tussen talenten van medewerkers en hun werkpakket: gevolg potentieel onvoldoende benut,

  2. de doelen zijn onduidelijk of er zijn er teveel: gevolg - geen richting en een zoekende organisatie,

  3. ontbreken van een mechanisme voor goede uitvoering: gevolg - lage performance en hoge kosten.

Waarom externe ondersteuning

Het is niet eenvoudig de organisatie uit het moeras trekken als je er zelf in zit. De bekende witte vlek en verwevenheid binnen de organisaties maakt het lastig om afstand te nemen. Externe onafhankelijke ervaring, geeft een andere blik op de situatie, maakt blinde vlekken en potentieel zichtbaar en bespreekbaar.

Komen bovenstaande situaties bekend voor ? 

Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek en verras jezelf en de organisatie.

Wanneer shapeimage_1_link_0

Johan Ledeboer

johan@consultatwork.nl

06-22959411

 

 

Inspiratie Inspiratie.html Inspiratie.html