WerkgelukdeskundigeSuccesvol bedrijf? Maak werk van geluk!
Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen informatie togevoegd op zijn profiel.

Aandacht is de eerste stap naar werkgeluk

Gelukkige medewerkers zijn ambassadeurs voor je bedrijf en zijn de oplossing voor vraagstukken over uitstroom, verloop en het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Medewerkers zijn de positieve smeerolie voor je organisatie en zorgen voor een constructieve werksfeer, waar ruimte is voor innovatie. Doordat mensen zich vrij voelen om zich uit te spreken, zal er ook minder verzuim door stress en burn out zijn.

Kortom, een organisatie met gelukkige medewerkers is in staat om duurzaam succes te behalen.

Hoe zorg je daar nu voor?

Wanneer je helder hebt hoe je organisatie er voor staat en weet hoe het communicatieklimaat bijdraagt aan werkgeluk. Dan kun je gericht interventies plegen en projecten starten die er aan bijdragen. Ik reik je de tools, om ook tussentijds effect te kunnen meten.

Met deze aanpak creëren we een nieuwe context bij zowel de organisatie, als bij medewerkers. Alle producten en diensten dragen bij aan een open communicatieve werksfeer, waarin mensen zich goed voelen en vanuit betrokkenheid bijdragen goede bedrijfsresultaten.

Projecten:

Autoriteit Consument & Markt

Het werken aan de missie, het gezamenlijk doel kan in groeiende organisaties naar de achtergrond verdwijnen. Het vervolg hiervan is dat afdelingen op eilandjes werken, wel intiatieven starten, maar elkaar niet meer begrijpen. Wanneer wensen en behoeften niet meer op elkaar aansluiten, kunnen hele mooie initiatieven toch leiden tot onderlinge frustratie en onbegrip.

Wij helpen afdelingen en teams de interne klantgerichtheid te verbeteren. Tijdens het traject ontstaat weer trots en drive om aan het gezamenlijke doel te werken. Inzicht in wat je voor interne klanten betekent, zorgt voor succesvolle initiatieven en meer werkgeluk.

RESULTATEN

Inzicht in wensen en behoeften omgeving

Verbeterde onderlinge verhoudingen

Begrip voor elkaars uitgangspunten en werkwijze

Klantgerichte communicatie

Ingericht proces om de kwaliteit te borgen

 

Rabobank

Organisaties waar veel staat de veranderen de komende jaren, kunnen medewerkers daar op een constructieve manier in begeleiden.

Het duurzame inzetbaarheid inspiratieprogramma voor medewerkers is ingericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten, qua werk en persoonlijke ontwikkeling. Zodat iedereen mogelijkheden ziet voor de toekomst, die zij eerder nog niet zagen.

RESULTATEN

Medewerkers zijn geïnspireerd en zien mogelijkheden

Medewerkers voelen zich erkend

Een blijk van goed werkgeverschap

 

Talent&Care

Veel jonge mensen starten op de arbeidsmarkt met hoge verwachtingen, zowel van hun werk en van zichzelf. Niet zelden leidt dit er na een aantal jaar toe dat deze professionals overwerkt of overspannen thuis zitten. Alleen dan moeten ze met vallen en opstaan leren wat werkgeluk voor hen betekent en hoe ze dat voor zichzelf kunnen bewaken.

In organisaties met startende professionals geef ik de training  Een goed begin is het halve werk(geluk).

Tijdens deze training krijgen de startende professionals inzicht in hoe zij hun eigen werkgeluk kunnen herkennen. Daarnaast leren ze de patronen in ons menselijk gedrag, die er wel en juist niet aan bijdragen.

RESULTATEN

Inzicht in werkgeluk voor startende professionals

Weten waar ze op moeten letten

Kennis over stress en hoe daar mee om te gaan

Meer zelfbewustzijn bij de professionals

Een goede start van een bloeiende carrière

 

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In organisaties die sterk aan verandering onderhevig zijn, wordt vaak hoge werkdruk ervaren. Juist op dat moment is aandacht voor werkgeluk extra belangrijk. Tijdens inspiratiesessies over werkgeluk gaan medewerkers met elkaar in gesprek gaan over wat werkgeluk voor hen betekent en hoe ze het kunnen behouden.
 
RESULTATEN

Positieve ervaring door met elkaar over geluk te praten

Nieuwe inzichten om met werkdruk (en andere ongemakken) om te gaan

Blijk van goed werkgeverschap door hier aandacht aan te besteden