Mediator en meersamenwerking, verbeelding en verandering van perspectief bieden nieuwe gedachten, ideeen en oplossingen
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Mediator en topcoach voor (familie-) bedrijven en instellingen
Douma en Van der Honing
Douma en Van der Honing zijn ervaren professionals in het begeleiden van directies, organisaties en teams. Wij helpen hun effectiviteit en hun bedrijfsresultaten te verbeteren. We zetten hiervoor o.a. organisatie- en teamontwikkelingbusiness mediation en executive coaching in en verzorgen ook aanvullende workshops en trainingen.  We leggen de primaire aandacht bij het leidinggevende deel van de organisatie, omdat die in haar voorbeeldfunctie grote invloed op de rest uitoefent.

Succesvolle organisaties ‘ademen’; ze zijn herkenbaar, energiek en authentiek. En ze hebben een gezamenlijke en gedragen koers. Wanneer de natuurlijke cadans stopt stagneren zaken. Dat is merkbaar in bijvoorbeeld  onderlinge frustraties, conflicten, ziekteverzuim, fouten, onbeheersbare kosten, gebrek aan innovatie, stagnerende projecten maar vooral in teruglopende resultaten.

Onze ervaring is dat veel zaken terug te herleiden zijn naar essentiële vraagstukken van of binnen sturende teams.

Effectief verbeteren van leiding en teams is geen rocket-science; de juiste veranderingen zijn doorgaans niet groots en meeslepend. Wel zeer intensief en vaak confronterend. Wij pakken de niet werkende zaken aan, doortastend en zorgvuldig. Wij raken de kern en schieten liever met scherp dan met hagel.

Hoe? Wij zorgen dat de essentiële belemmerende factoren worden herkend, benoemd en weggenomen zodat de onderlinge samenwerking weer in energie komt. We richten ons daarbij vooral op:

  • Stimulering van leiderschap en persoonlijke verantwoordelijkheid
  • Versterken van onderlinge verbindingen en samenwerking
  • Bevorderen van vertrouwen en communicatie
  • Oplossen en voorkomen van (sluimerende) geschillen
  • Bijdragen aan visievorming en duurzame verankering in de organisatie
  • Activeren van ondernemerschap, actie en innovatievermogen.
 
Zwartewaterallee 48
8031 DX