change master / interim-manager / mediatorAandacht voor mensen
Deze gebruikersaccountn status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen informatie togevoegd op zijn profiel.

Interim management | Teambuilding | Mediation 
Goedgeest

Neem contact met mij op wanneer u .....

- behoefte heeft aan een mensgerichte interim-manager
- behoefte heeft aan ondersteuning bij uw organisatie verandering
- zoekt naar een teambuildingsprogramma dat leuk en zinnig is
- ziet dat er binnen uw organisatie hoge kosten worden gemaakt en/of er geen groei plaatsvindt
- er binnen uw organisatie een "wij-zij" cultuur bestaat die de organisatie en belanghebbenden niet dient
- behoefte heeft aan een sparringpartner om de koers van uw organisatie te bepalen
- het zelforganiserend vermogen binnen uw organisatie wil vergroten

Versterken wat goed gaat, bouwen aan waar je meer van wilt en veranderen wat mis gaat. 

Van briesen naar bruisen en van sputteren naar spetteren! 
Een soepel bedrijfsproces met medewerkers die trots, betrokken en doelgericht zijn waardoor onnodige kosten worden vermeden, uw doelen sneller worden gehaald en uw reputatie uitstekend is.

Binnen onze maatschappij bestaat een grote prestatiedruk en neemt het "wij-zij denken" steeds sterker toe.
Conflicten, cultuurverschil problematiek, frustratie, wantrouwen, te hoge werkdruk zijn binnen veel organisaties zichtbaar. Het resultaat is stagnatie, uitval van mensen en onnodig hoge kosten. 
Dat kan (en moet) in ieders belang anders!

Mijn doel is altijd om het resultaat van mijn opdrachtgevers (verder) te vergroten en de hele organisatie binnen korte tijd naar het nieuwe model waar welzijn van mensen (medewerkers en belanghebbenden) voorop staat te leiden.

Dat doen we door aandacht te geven aan mensen en aandacht te hebben voor mensen binnen en buiten uw organisatie. Uw medewerkers doen met meer plezier én met meer resultaat hun werk. Uw klanten zijn buitengewoon tevreden en uw ketenpartners zijn samenwerkingspartners.

 

Hoe doen we dat?

Met het unieke BL-ik Programma dat gericht is op:

Van BL-ik naar mensgericht (client en medewerker)

 • het ontdekken, ontwikkelen en versterken van sterke kanten van uw medewerkers;
 • het intensiveren van samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken;
 • het creëren van een sterke focus op doelen stellen en behalen;
 • buitengewone tevredenheid bij uw belanghebbenden;
 • optimale samenwerking met uw ketenpartijen;
 • soepele en effectieve inrichting van uw bedrijfsprocessen.

 

Sneller dan vaak gedacht:

 • weet u welke obstakels voor verandering er nu binnen uw organisatie zijn en weet u hoe u deze weg kunt nemen;
 • zijn de gezamenlijke doelen vastgesteld en weet ieder welke bijdrage hij/zij aan het realiseren daarvan levert;
 • zijn medewerkers getraind in LEAN werkwijze en worden ieders sterke kanten benut;
 • is het nieuwe effectieve bedrijfsproces in een pilot getest;
 • zijn de onnodige en/of frustrerende zaken in de bedrijfsprocessen bekend en is een effectief bedrijfsproces ontworpen;
 • wordt gewerkt met het nieuwe bedrijfsproces.

 

Resultaat

✔︎  trotse, betrokken en doelgerichte medewerkers

✔︎  soepel en effectief bedrijfsproces

✔︎  kostenefficiënte en mensgerichte organisatie

✔︎  doelen worden sneller gehaald

✔︎  een uitstekende reputatie