Systemisch coach en trainer
Account Status: Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Organisatieadvies - Systeemcoaching - Lezingen over de Dood
Trui Simmelink

Coaching

Op dit moment zie je dat veel bedrijven in transitie zijn: door de veranderingen in de maatschappij, bijvoorbeeld door de komst en de explosieve groei van internet, moeten bedrijven zich opnieuw uitvinden en hun bestemming herzien. Soms gaat dat gepaard met (gedwongen) ontslag. In dat proces heb ik oog voor alle stromingen, wat leeft er op de werkvloer?

Tijdens de coaching krijg je een ander perspectief op de situatie, je ervaart meer ruimte om je eigen keuzes te maken. Die verandering is vaak simpeler te bewerkstelligen dan gedacht. Deze animatie van het Bert Hellinger Instituut over systemisch coachen is daar een mooi voorbeeld van.

Ik werk onder meer volgens de Psych-K-methode. Een mens functioneert op basis van zijn onderbewustzijn, wetenschappelijk is aangetoond dat slechts 5 procent door ons bewustzijn wordt aangestuurd. Het onderbewustzijn bepaalt voor een groot gedeelte je handelen, wat je voelt en denkt. Als je niet voluit kunt leven, zul je  het meest bereiken als je dat onderbewustzijn verandert. Als niet gelukkig bent met je eigen handelen, ervaar je een vorm van stress. Dit kan voortkomen uit situaties in het heden die elementen bevatten van gebeurtenissen uit het verleden. Niet altijd heb je door waardoor die stressreactie is ontstaan.

Het onderbewustzijn wordt aangestuurd door overtuigingen die je onderbewustzijn heeft getrokken uit eerdere situaties, zo ben je geprogrammeerd. Het is echter goed mogelijk om die overtuigingen te herprogrammeren: meestal zijn slechts een paar sessies nodig. Ik vertel je daar graag meer over.

Als je voelt dat er iets mis is en je dat niet direct kunt verwoorden, als je voluit zou willen leven, maar dat niet doet, wat kun je dan doen? Want als je na de zoveelste doorwaakte nacht je problemen niet kunt duiden en je dat onbestemde gevoel zo graag ten positieve zou willen keren, dan bied ik graag een handreiking.

Gezamenlijk onderzoeken wij jouw (familie)dynamieken. Elk probleem vindt zijn oorsprong in een eerder stadium. Als je daarin een wijziging aanbrengt, ervaar je niet meer die neerwaartse kracht van je eigen belemmerende overtuigingen.

Ik ben beschikbaar voor uiteenlopende opdrachten: niet alleen voor individuen, maar ook op het gebied van organisatie- en teamontwikkeling en trainingen en (familie)opstellingen. Mijn praktijk is op een prachtige plek gevestigd aan de Oostelijke Handelskade 12 te Amsterdam. 

"Wie anders is, is vaak meer zichzelf dan anderen"

Samenwerking: Ik werk vaak samen met andere trainers en organisatieadviseurs waarbij ik mijn kennis, ervaring en inzichten als manager en systemisch coach inzet. Wat wil hier gezien worden of juist niet?

Supervisie/advies: Heb je behoefte om te sparren over je aanpak en/of werkgerelateerde problemen in je werk (trainer/ projectleider) aarzel dan niet en maak gewoon  een afspraak.

Lezing

Ik geef geregeld lezingen met de dood als onderwerp, welke positie de dood inneemt in het sociale domein of juist niet, en wat voor nut het heeft om het erover te hebben. Ik wil daarmee het taboe rond dit thema doorbreken. Want of je nu leeft met de dood in ogen, of als je kijkt hoe dit thema in de media al dan niet een plaats verwerft, er valt veel over te vertellen.

Hoop en wanhoop

Dat doe ik voor particulieren, maar ook voor gezondheidswerkers als verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedici (diëtisten, huidtherapeuten, ergotherapeuten) die geregeld met de dood te maken krijgen, zoals voor Vestalia op 16 november 2018. Bijgaand vindt u een artikel dat in augustus 2017 is gepubliceerd in het vakblad voor fysiotherapeuten, Fysio Praxis.

Ik kan deze training ook binnen uw organisatie organiseren. Ook is een presentatie over dit onderwerp mogelijk.